Khung của hộp công cụ Cà phê và Khí hậu (C&C):

Các chương trình được vận hành qua một chu kỳ giám sát và đánh giá. Hộp công cụ là một diến đàn trực tiếp, trong đó tính hữu ích của công cụ này được đánh giá thông qua các nghiên cứu trường hợp và các phương cách đối phó với các hiên tượng khí hậu trong một quá trình học tập liên tục.

coffee&climate toolbox

Chào mừng bạn đến với Bộ công cụ Sản xuất cà phê ứng phó với Biến đổi khí hậu (Bộ công cụ Cà phê & Khí hậu – C&C)

Bộ Công cụ Cà phê & Khí hậu là bộ tài liệu bao gồm các phương pháp, các chỉ dẫn và tài liệu tập huấn được biên soạn nhằm giúp nông dân ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Bộ tài liệu này cung cấp nền tảng cơ bản phục vụ cho quá trình trao đổi kiến thức về các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu đã có và các phương thức thích ứng sáng tạo, đồng thời đóng vai trò là cầu nối giữa các nhà khoa học và nông dân.


 • © ICP

  Thuật sĩ bộ công cụ

  Sử dụng thuật sĩ c&c để tìm kiếm công cụ thích hợp với từng trường hợp cụ thể của bạn


 • © CIAT

  Giới thiệu về Bộ công cụ

  Khái niệm về Bộ công cụ được Tiến sỹ Peter Baker – Nhà khoa học cấp cao tại Văn phòng Nông nghiệp quốc tế vì Thịnh vượng chung giới thiệu sơ lược trong đoạn video dưới đây


 • © CIAT

  Cấu trúc bộ công cụ

  Chương trình sản xuất cà phê bền vững để ứng phó với biến đổi khí hậu được thực hiện theo chu kỳ với sự theo dõi, đánh giá liên tục các chiến lược thích ứng với tác động của khí hậu như mô tả trong cấu trúc bộ công cụ.

Tin tức mới!!!

Nhằm cung cấp những thông tin cập nhật nhất theo cách thức “dễ sử dụng”, chúng tôi đang phát triển nhiều tính năng cho bộ công cụ…

Phiên bản dùng thử bản đồ tương tác thế giới đã hoàn thành. Phiên bản này sẽ sớm cho phép người sử dụng xác định địa điểm của các công cụ đã được thử nghiệm. Những “nghiên cứu trường hợp” công cụ này sẽ được xếp hạng để xác định công cụ có hữu ích trong từng hoàn cảnh cụ thể không. Để được hướng dẫn, người sử dụng sẽ truy cập vào bảng xếp hạng này và các thông tin chi tiết hơn về các nghiên cứu trường hợp.

Dĩ nhiên, các nghiên cứu trường hợp đã bắt đầu và sẽ tiếp tục được thu thập nhằm đảm bảo nông dân sẽ có được sự tư vấn tốt nhất có thể.