tiếp xúc

Chịu trách nhiệm nội dung:

Sáng kiến Sản xuất cà phê bền vững để ứng phó với Biến đổi khí hậu
Công ty tư vấn Embden, Drishaus & Epping GmbH (công ty con của tập đoàn Hanns R.Neumann Stiftung)
Am Sandtorpark 4, Coffee Plaza
20457 Hamburg
Đức
Điện thoại: +49 (0)40 808112-224
Fax: +49 (0)40 808112-433
Email: info@hrnstiftung.org
www.coffeeandclimate.org

 

Địa chỉ liên lạc:

Embden Drishaus & Epping Consulting GmbH
Representative Office Asia Pacific
31 Tran Nhat Duat, Tan Loi Ward, Buon Ma Thuot,
Dak Lak, Vietnam