Cách sử dụng

Bộ Công cụ Cà phê & Khí hậu được sắp xếp thành nhiều phần giúp người sử dụng chọn được công cụ phù hợp theo nhu cầu và trường hợp cụ thể. Bạn có thể lọc công cụ dựa theo các hiểm họa khí hậu đe dọa đến hoạt động sản xuất cà phê, hoặc dựa trên quốc gia nơi công cụ được áp dụng (hiện tại chỉ tại các quốc gia thí điểm), giống cà phê, mục đích chính của công cụ và xếp hạng theo chuyên môn của công cụ đó. Bấm vào các mục tương ứng bên trái để biết thêm thông tin.

Những công cụ được chọn được tập hợp thành bộ sưu tập các phương pháp, công cụ và phương thức khác nhau không chỉ cần được đề xuất thực hiện mà cần được xếp hạng theo các nghiên cứu tình huống, hiệu quả của công cụ phần lớn sẽ dựa vào bối cảnh công cụ được áp dụng.